– Stort kroppspress

– Det er mye kroppspress og statuspress blant unge. Vi merker det hver dag.

Fokus. – Vi synes det er flott med egen konferanse som setter fokus på kroppspress i hverdagen, sier 15-åringene Iselin Sletten (til høyre) og Sunniva Gråberg etter konferansen i regi av NKS Rauma sist onsdag på Åndalsnes.  Foto: Magnus Heen

Nyheter

Det sier tenåringsjentene Natalie Iselin Sletten og Sunniva Gråberg i forbindelse med en konferanse som NKS Rauma arrangerte på Åndalsnes onsdag.

Det ble det satt fokus på kroppspress blant unge; ett av organisasjonens viktigste satsningsområder. På onsdag ble temaet, også kalt «skjønnhetstyranniet», satt på dagsorden.

Stor belastning

Det er ingen tvil om at NKS Rauma tar for seg et viktig og alvorlig tema. For mange jenter oppleves fokuset på kropp og utseende i dagens samfunn som en stor belastning. I følge NKS påfører skjønnhetstyranniet unge jenter et betydelig press, som kan gi alvorlige helsekonsekvenser. Det representerer kanskje den viktigste utfordringen knyttet til jenter og kvinners helse og livskvalitet i dag.

Gjennom et samarbeid med ungdomsskolene og Rauma videregående ble alle jenter invitert. Til tross for eksamenstid ble det nådd ut til om lag 150 jenter.

Bevisstgjøring

Med på konferansen var 15-åringene Synne Stranden Andersen og Live Grindevik Vorpenes. De kommer fra PRESS, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, og belyste og opplyste om media og reklamebransjen sin rolle i kroppshysteriet.

– Det er viktig med en bevisstgjøring på det som blir fremsatt i reklamer og media i dag. Der blir det fremmet et ensidig ideal. Vanlige reklamer, for eksempel, er drøye. De er ofte veldig sexualiserte, og det er med på å skape et kjønnsgap, forteller jentene.

Merker presset hver dag

Niendeklassingene Natalie Iselin Sletten og Sunniva Gråberg synes konferansen var tankevekkende. De merker kroppspresset daglig.


– Hva tror dere er årsaken?

– Vi jenter legger nok veldig mye press på oss selv. Gutter legger også en del press. Mye av det skjer uten at noen egentlig tenker over det. Derfor er det fint med en bevisstgjøring slik vi har fått i dag.– Denne konferansen er rettet kun mot jenter. Hva er årsaken til det tror dere?– Vi jenter er nok mer sårbare, og sliter nok mer i hverdagen med kroppspress. Det er kjempebra at det blir holdt en konferanse for oss. -Men det hadde vært sunt for guttene å være med. Da kan de få høre litt mer om hvordan vi jenter har det, skyter de to jentene inn.

– Presset øker

Else Torhild Nergaard, lærer ved ÅUS, har sett en forandring fra tidligere når det kommer til økt kroppspress.

– Det er en forskjell og det øker på. Kroppspress har nok alltid vært der, men det er nok mer synlig i hverdagen nå enn tidligere. Men en annen forskjell jeg ser er en økning i psykiske vansker for unge. Det går på at de har problemer med seg selv. De føler seg ikke god nok; det være seg på det faglige, sosialt, utseende. Der har vi en utfordring, og for oss som skole er det viktig å formidle budskapet om at jo, du er faktisk god nok som du er! Vi skal være forskjellige.

– Jeg opplever flere ganger at når vi spør elever en til en - «hvordan har du det» – da kommer tårene. Dette skjer også blant flere gutter, det er ikke forbeholdt kun jenter. En konferanse som den her i dag er veldig viktig, for her får ungdom delt historier med hverandre. Ære være de som har arrangert dette. Da er et viktig arbeid satt i gang, sier Nergaard til slutt.

Magnus Heen
frilanser