Reiselivet vil lære av Svalbard

– Svalbard har gjort veldig mye av det vi ønsker å gjøre. De er utrolig dyktige på å selge produktene sine, sier Ida Siem.

Arbeidsgruppa består, i tillegg til Siem, av Stein Lindseth Olsen fra GuideRomsdal Og Romsdal Reiseliv og Handel, Svein Gunnar Rydjord fra Friluftslek, Kristine Rønning fra Hotel Aak, Urpu Hapoja fra Ski and Mountain Guiding og Jan Sverre Sivertsen fra Nordveggen. Alle synes turen til Svalbard var givende.  Foto: Privat

Nettverket har som mål å resultere i et fysisk treffpunkt i Tindesenteret. – Da vil vi bli mer synlige, og det vil bli lettere å booke oss, sier Siem.  Foto: Privat

Nyheter

Prosjektgruppa som ser på muligheten for å etablere et nettverk av guidetjenester i Romsdalen reiste for et par uker siden til Svalbard for å få inspirasjon.

I prosjektet, som er finansiert av Innovasjon Norge, er det lagt opp til at man skal på en inspirasjonstur.

– Vi ser opp til Svalbard som reiselivsdestinasjon, og vi fikk møte en rekke aktører som vi kan lære noe av. De er utrolig flinke til å gjøre opplevelsene tilgjengelige for gjestene, sier prosjektleder Ida Siem.

Hun forteller om to innholdsrike døgn på Svalbard, med mange møter og gode diskusjoner.

– Vi fikk også aktørene der til å sette på seg Romsdalsbrillene, og komme med innspill til hva vi kan gjøre her, sier hun.

– Positive aktører

Hvis guidenettverket blir etablert, ønsker prosjektgruppa å samle aktørene i et kontor i Tindesenteret, og også ha felles nettsider.

– Vi har mye å gå på når det gjelder å gjøre opplevelsene mer salgbare og book-bare. Per i dag er det ikke spesielt oversiktlig å være på søken etter guida naturopplevelser her i regionen, sier Siem.

Siem har snakket med nesten alle de aktuelle aktørene i regionen, og så langt er alle positive til å samles i et nettverk.

– Jeg tror alle ser nytten av dette, sier hun.