Har du forslag til navn på vegen din?

Alle veger og gater i Rauma skal ha en offisiell vegadresse.

Mai 2014: Prosjektleder Anne Utgård og sjef for arealavdelinga Heidi Skaug er i gang med arbeidet og i løpet av halvannet år vil alle i Rauma kommune ha fått offisiell adresse etter matrikkelloven §21.  Foto: Anders Hagen

Nyheter

Rauma kommune, ved prosjektleder Anne Utgård, har kommet et godt stykke videre i arbeidet med å gi navn og adresse til alle eiendommer i kommunen. Isfjorden og Nordsida er først ute.


Hva skal vegen hete?

Arbeidet i gang. – Vi håper de første navneforslagene kommer på bordet til høsten, sier prosjektleder Anne Utgård.


Dette betyr at alle veger skal ha et navn, og alle hus skal ha et nummer.

Hva skal for eksempel vegen fra Hen kirke til Stein hete? Her finner du oversikt over 16 veger i Isfjorden som skal ha navn. Og her finner du en mer overordnet oversikt for Isfjorden.

Nordsida skal også ha navn. Her er det i alt 21 veger. Så om du har et godt forslag til hva vegen utover mot Klungnes skal hete - det som i dag gjerne kalles Torvikeidet - så er det bare å si fra. Oversikten for Nordsida finner du her.

Forslag til navn skal sendes inn på et eget skjema som du finner her og du må gjøre det innen nyttår. Skjemaet skal sendes til Rauma kommune, postmottak, 6300 Åndalsnes, eller på epost til postmottak@rauma.kommune.no

Rauma kommune har en oversikt med lenker til dokumenter her.