Måkene koste seg i rotenon-elva

Det er ikke skadelig for dem, forsikrer Roar Sandodden.
Nyheter

Rotenonbehandlinga av Rauma elv ble avsluttet fredag, og nederste del av elva, inkludert elvemunningen ble et matfat av de sjeldne for måkene.

Biolog og aksjonsleder i Veterinærinstituttet, Roar Sandodden, forsikrer at dette er helt ufarlig for fuglene.

- Fugler og pattedyr tar ikke skade av rotenonen i denne konsentrasjonen. Den trenger ikke gjennom slimhinnene til dyra, forklarer han.

I tillegg til noe død lakseyngel var det også en hel del stingsild, skrubb og forskjellig annet som gikk et stykke opp i elvemunningen. Ifølge Sandodden tåler stingsilda ganske mye rotenon, men om de ikke dør blir de i alle fall slappe og et lett bytte for sultne måker.

Fant ikke yngel over ett år


- Gir ingen garantier, men håper på frisk elv

Aksjonsleder Roar Sandodden fra Veterinærinstituttet startet rotenonbehandling av Rauma elv i dag tidlig.


Når det gjelder lakseyngelen som er funnet har Sandodden foreløpig en god nyhet. Ingen yngel over ett år er funnet. Dette betyr at ingen overlevde fjorårets behandling, og følgelig er sannsynligheten stor for at ingen parasitter har overlevd heller.

- Men lakseyngelen vi fant var stor. Opp til 8-9 centimeter lange. Det har vært gode vekstvilkår i elva, mener aksjonslederen.

- Ingen hadde lus på seg heller?

- Nei, og vi sjekket alle grundig, også med tanke på alder.

I morgen, lørdag 16. august starter behandlinga av Isa i Isfjorden, og søndag tas Glutra og samløpet mellom de to elvene.

- Hvor mye død fisk har dere funnet hittil?

- Det er snakk om under 100 kilo totalt av alle sorter, men vi finner naturligvis ikke alt.

- Alt vel så langt?

- Ja, det ser veldig bra ut. Alle vannprøvene var fine, med tanke på riktig konsentrasjon av rotenon, sier Sandodden.