Mannen bryr seg ikke om Gyda

Mannen synes ikke å la seg påvirke i særlig grad av Gyda. Steinfiguren 1.294 meter over havet står like støtt mens ekstremværet raser over Vestlandet og Midt-Norge.

Mannen.   Foto: Cornelius Poppe/ NTB scanpix

Nyheter

Siden overvåkingen av det ustabile fjellet startet i 2010 har det vist seg at bevegelsene alltid har vært størst i perioder med mye og vedvarende regnvær, men da fortrinnsvis sommerstid og på høsten.