Har startet overvåking av Måna i Måndalen

Rauma kommune har startet overvåking av elva Måna i Måndalen på grunn av den store vannføringen.

MÅNA: Vannføringen i Måna har øket på i løpet av ettermiddagen. Innover i Måndalen har elva noen steder gått over sine bredder og inn på dyrka mark. Men det skal foreløpig ikke være fare for at E136 over elva må stenges.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

I løpet av dagen har kommunen mottatt meldinger om en rekke hendelser knytta til store vannmengder.