Enorm vannføring i Måna

Sørsida av Rauma kommune har fått merke ekstremværet Gyda mer enn resten av kommunen. I Måndalen er vannføringen i elva Måna enormt stor.

FLOM: Måna er flomstor, men ingenting tyder på at E136-brua over elva er truet av den enorme vannføringen.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Synet av den flomstore Måna er et mektig og nesten skremmende syn torsdag ettermiddag. Men trafikken langs E136 over brua går som normalt, og lokalkjente sier at de har sett elva enda større ved enkelte tidligere vårflommer.