PERsonleg

Vanskeleg humor

Personleg er ei spalte skrive av Per Arne Skomsø.

Humor: Ikke alltid like lett å vite hva folk ler av. Her fra Raumarevyen 2018; Sirkus Rauma.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Å pugge salmevers var ikkje det kjekkaste eg dreiv på med i mi skuletid. Men det måtte vi. Ho som var læraren vår var ei eldre frøken, med lite sans for humor. Salmevers skulle takast på alvor.