RaumaRock har signert ny generalsponsoravtale:

– Viktig støtte i 20 år

– RaumaRock er en institusjon som vi vil være med på å støtte, sier banksjef Terje Korsnes i Sparebanken 1 SMN.

Signering: RaumaRock signerte generalsponsoravtale med Sparebanken 1 SMN i slutten av november. Fra venstre ser vi styreleder i RaumaRock, Sigurd Brevik, representanter fra Sparebanken 1 SMN: Barbro Sandnes, Kari Hjelme, Lillian Dahle, Berit Spjelkavik, Odd Ivar Røhmesmo, Ivar Hage, Michael Persson, banksjef Terje Korsnes, sponsoransvarlig i RaumaRock, Tom Samuelsen. Foto: Evy Kavli 

RaumaRock er en institusjon i kultursammenheng

Banksjef Terje Korsnes
Nyheter

Gjennom alle de 20 åra RaumaRock har eksistert, har Sparebanken 1 SMN, vært en viktig sponsor.