– Det blir mye latter når vi spiller stigegolf

RVS-elever har laget tennbriketter og har gått til innkjøp av stigegolf.
Nyheter

Noen av elevene på Rauma videregående skole har produsert sine egne tennbriketter, som de har solgt videre til både foreldre, ansatte og andre. Dette er elever som har sin egen opplæringsplan og som holder på med dagliglivstrening, i tillegg til fag som norsk, regning, samfunnsfag, naturfag og programfag.