Bekrefter mistanke om ILA-smitte

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved stamfiskanlegget til Salmar Farming på Reistad.

Undersøkes: Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved stamfiskanlegget på Reistad. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Tormod Lien

Nyheter

Det er oppstått mistanke om et smitteutbrudd av infeksiøs lakseanemi ved stamfiskanlegget på Vågstranda. Det er ifølge Mattilsynet, Salmar Farming, som driver med stamfiskproduksjon av laks på lokaliteten. Ifølge Mattilsynet var det selskapet sjøl som, den 26. november i år, varslet om mistanken.