Frelsesarmeen inviterer til åpen dag:

– Her er det lav terskel og høyt under taket

– Alle som trenger litt hjelp før jul, er velkomne hit, påpeker Ragnhild Kivle Dahle i Frelsesarmeen.

Gaver: Frelsesarmeen, holder åpne dag i kjellerlokalene førstkommende onsdag. Ragnhild Kvile Dahle og Wenche Østigård gjør lokalene klare.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

Faste åpne dager der Frelsesarmeen gir mennesker som trenger det en håndsrekning i form av mat og klær, er noe som er utbredt over hele landet.