Silje har fått jobben med å skape liv og latter i Rauma Helsehus

– At vi fikk disse midlene, i ei tid med anstrengt kommuneøkonomi, det er et lys i hverdagen, sier virksomhetsleder for Rauma Helsehus, Synnøve Wenaas. 

Mål for arbeidet som Silje Lie nå er i gang med, er å opprettholde aktivitet og sosial kontakt for pasienter i sjukeheimsavdelinger. En viktig del av aktivitetskoordinatoren sitt arbeid er å legge til rette for samarbeid med frivillighet.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Rauma kommune ble under nedstengingen under pandemien tildelt 1,2 millioner kroner i statlige midler. Målet med midlene er å skape aktivitet for beboerne i Rauma Helsehus.