Vil gjøre flere kommunale veger om til private:

– Vet de hva de gjør?

Halvor Holm og grendalaget på Holm reagerer på kommunedirektørens forslag i budsjettet om å gjøre vegen til Holm kirke privat.

Vegen til kirken: Leder i grendalaget på Holm, Elin Herjehagen, synes det er rart at kommunedirektøren foreslår å privatiserer en veg som går til Holm kirke.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

– Kommunedirektøren i Rauma har i sitt forslag til «Skisse til Økonomiplan og Budsjett for 2022-2025» foreslått å omklassifisere alle dagens tre kommunale veier på Holm til private veier; Holmsbakken, Slemmå og Morkavegen. Dette til tross for at både Holmsbakken og Slemmå, ifølge saksfremlegget, fyller ett eller flere av kriteriene Kommunestyret tidligere har vedtatt at skal ligge til grunn for opprettholdelse som kommunal vei, skriver Halvor Holm på sin Facebook profil.