Rauma er blant verstingene i år: Bruker nesten 900.000 kroner på utskrivningsklare pasienter

Rauma kommune har så langt i år hatt utskrivningsklare pasienter liggende på Molde sjukehus for nærmere 890.000 kroner.

Sjukehuset i Molde.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Oversikten fra Helse Møre og Romsdal viser at det for alle kommunene i Romsdals-regionen skjer at pasienter blir liggende på sjukehus i påvente av et kommunalt tilbud, som for eksempel institusjonsplass, omsorgsbolig eller forsvarlig hjelp i pasientens egen heim. Men Rauma har, sammen med Molde, hatt langt flere liggedøgn så langt i år, enn de andre kommunene som naturlig sogner til Molde sykehus. Molde er registrert med 559 liggedøgn, Rauma med 172. Til sammenlikning har Vestnes kun 31 liggedøgn.