– Må ta vare på det håndskrevne ord

Kunstner Sissel Stangenes vil stimulerer barn til å ta vare på det skrevne ord gjennom en særegen kunstutstilling.

kunstutstilling: Sissel Stangenes bokstavhus og bokstavspill på biblioteket, ble offisielt åpnet mandag av vår nye kultursjef, Hanne Brakstad. Tryggheim barnehage var invitert til å utforske kunstutstillingen sammen med kunstneren selv. Også studenter fra voksenopplæring deltok.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

Utstillingen er satt opp på Rauma Folkebibliotek, mellom bokhyller og all annen aktivitet som er vanlig på et bibliotek.