I omsorgsboligen har det bodd og jobbet folk mens muggsoppen vokser oppetter veggene

Bedriftshelsetjenesten anbefaler Rauma kommune å vurdere helseundersøkelser etter at det er oppdaget betydelige fukt- og muggproblemer i et bygg som brukes som omsorgsboliger.

Bygget som Rauma kommune bruker til omsorgsboliger, eies og driftes av Rauma kommunale boligstiftelse.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

I et notat fra sertifisert yrkeshygieniker i BRA! Astero bedriftshelsetjeneste, datert 8. oktober 2021, kommer det fram at det ble funnet betydelige problem med fukt og mugg i deler av bygget som i dag huser fem omsorgsboliger. I tillegg leier kommunen driftsareal i bygget.