Huseier: – Vi ser oss ikke i stand til å holde dette bygget i tilfredsstillende stand lenger

Ifølge huseier har utfordringene med mugg vært i lengre tid.

Anders A. Hagen er daglig leder for Rauma kommunale boligstiftelse som eier omsorgsboligen som er omtalt. Bildet av Hagen er tatt tidligere.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Det er Rauma kommunale boligstiftelse som eier og drifter Gamle Romsdalsveg 1 A. Bygget brukes som omsorgsboliger av Rauma kommune. En rapport fra bedriftshelsetjenesten BRA! Astero, som kom i oktober i år, viser at deler av bygget har betydelige utfordringer med fukt og muggsopp. Etter det Åndalsnes Avis kjenner til jobber kommunen nå med ei løsning for å stenge drifta i hele bygget.