Får toppkarakter for koronahåndteringen

Rauma kommune skårer godt både på håndtering og informasjon rundt korona.

Denne gjengen har tatt i mot folk for vaksinering på kulturhuset dette året. Fra venstre: Øystein Valde, Mein Kleiva, Aina Myrvik, Harald Westby Digernes, Sissel Kamsvåg, Steve Tetlie, Victoria Paulonen Venås, Stine Bjørlykhaug, Marius Stokke Sæther, Joar Venaas, Jon Sverre Aursand, Ståle Sølsnes og Silje Storsveen.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

Som et ledd i den nylig gjennomførte Borgerundersøkelsen ble det stilt noen tilleggsspørsmål knytta til koronahåndteringene i Rauma kommune. Et representativt utvalg på 400 personer i kommunen har besvart. Tilbakemeldingene fra innbyggerne på håndtering av koronasituasjon og informasjon er svært gode.