Flere milliarder kroner ekstra til kommunene

Kommunene får 2 milliarder ekstra i frie inntekter til neste år, sier kommunalministeren, som mener det er et godt utgangspunkt til videreutvikling etter pandemien.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) etter at finansminister Jan Tore Sanner la fram Revidert Nasjonalbudsjett i Stortinget.  Foto: Lise Åserud/NT

Nyheter

Regjeringen foreslår en økning på 2 milliarder kroner i frie inntekter til kommunesektoren, hvorav 1,6 går til kommunene og 0,4 til fylkeskommunene.