Minneord

Erling Kjølseth satte store fotavtrykk etter seg

Erling Kjølseth (1932-2021)  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Erling Kjølseth døde 9. september 89 år gammel.