Landbruk Nordvest med Jordmarksdag på Holmemstranda

Den første av elleve Jordmarksdager i Romsdal og på Nordmøre, i regi av Landbruk Nordvest, blei arrangert på Øverbøen tirsdag.

Jordmarkdager: Den første av elleve Jordmarksdager i regi av Landbruk Nordvest, samlet mange deltakerne, som kom fra flere steder i Romsdal.  

Nyheter

Wenche Ytterli og Anders Øverbø eier og driver garden på Øverbøen på Holmemstranda. Mange interesserte hadde tatt turen til gården , både fra Rauma, Vistdal og fra Gjermundnes Landbruksskole i Vestnes. Derfra ville kommende agronomer og lærere, lære mer om jordstruktur og jordsmonn og hvordan man kan danne seg et bilde om hva som er best for bonden.