Flere av kommunens boligtomter reservert

Allerede samme dag som boligkonferansen, ble flere tomter reservert.

Allerede samme dag som boligkonferansen, ble tomtene med nummer 1, 2, 5, 7 og 10 i Åkeshjellen, reservert av en interessant.   Foto: Rauma Kommune

Nyheter

Etter tirsdagens boligkonferanse, ble mange gjort oppmerksomme på hvilke muligheter som finnes for boligutbygging i Rauma. Det er enda tidlig, men allerede samme dag, kort tid etter konferansen, ble fem av kommunens byggeklare tomter reservert av en interessert kjøper.