Full stopp i steinkuttinga på Skiri:

Glemte en viktig søknad

Arbeidet på Skiri med å dele en stor stein i to, for å gi bedre sikt på planovergangen, er blitt stoppet på grunn av manglende søknad.

Prosjekt: Baner NOR har et prosjekt gående der de skal rydde og sikre jernbaneoverganger på alle jernbanestrekninger i Norge. På Skiri må denne steinen deles i to for å gi god nok sikt. Nå er arbeidet stoppet opp fordi Bane NOR glemte å søke nasjonalparkstyret for Reinheimen om tillatelse til å utføre jobben.  

Nyheter

Den åtte ganger åtte meter store granittsteinen på Skiri skjermer for sikten til en planovergang på Raumabanen. Derfor ønsker Bane NOR å fjerne steinen for å bedre sikkerheten til de som bruker overgangen.