Må låne for å kunne betale regningene

Rauma kommune må ta opp likviditetslån for å kunne betale regningene sine.

Rauma kommune har nå så anstrengt økonomi at de sliter med likviditeten. Kommunen kom i vår tilbake på Robek-lista.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Formannskapet gikk tirsdag enstemmig inn for å gi kommunedirektøren fullmakt til å ta opp et likviditetslån på inntil 50 millioner kroner til Rauma kommune, for å utlikne tidsforskyvninger mellom innbetalinger til kommunen og kommunens utbetalinger.