Kommunen har eierskap i 39 selskap - nå vil politikerne skaffe seg bedre kontroll over verdiene

Selskapene som kommunen har eierskap i representerer store verdier. Kommunens første eierskapsmelding skal bøte på politikernes manglende oversikt, kunnskap og kontroll over verdiene.

Formannskapsmøte 14. september 2021.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Formannskapet vedtok tirsdag Rauma kommunes aller første eierskapsmelding. I den kommer det fram at Rauma kommune har eierskap i 39 selskaper. Eierandelene er i ulike størrelser, at fra under én prosent i noen av selskapene, til hundre prosent i andre. Ifølge eierskapsmeldingen var selskapene, ved utgangen av året, bokført til en samlet verdi på langt over hundre millioner kroner.