Foreslo løsning for barnehagen i Eidsbygda

Arne Hoem (Pensjonistpartiet) la i formannskapet fram et forslag for fortsatt drift av Eidsbygda barnehage.

Eidsbygda: I desember 2020 ble det vedtatt videre drift i ett år for Eidsbygda barnehage. Tirsdag fikk formannskapet regnskapstallene for barnehagen på bordet. Foto: Stine Vandevjen Olsen 

Nyheter

Det var i forbindelse med at regnskapstallene for barnehagen i Eidsbygda og avdeling Rogna ved Leiktun barnehage i Isfjorden, kom på bordet til formannskapsmedlemmene, at Arne Hoem la fram dette forslaget til vedtak: