Kulturminnet

«Me skal ikkje skulde Gud for at me har dialektar»

Dei norske dialektane har alle sine særmerke, og dei har endra seg for å bli slik.
Nyheter

Siste lørdag i måneden presenterer vi et kulturminne i Rauma. Spalten «Kulturminnet» er skrevet av Geir Grav, som er ansatt som rådgiver i Rauma kommune. Geir Grav har vært prosjektleder for kulturminneplanen i Rauma.