Kommunen innfører umiddelbart forbud mot unødvendig vannbruk

Jobber på spreng med å finne feilen som forårsaker lekkasje på hovednettet i kommunen.

Det er vannlekkasje på hovednettet i kommunen og teknisk etat jobber nå på spreng for å finne feilen.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Onsdag formiddag sendte Rauma kommune ut en melding til innbyggerne om at det er lekkasje på hovednettet.

– Vi klarer ikke å holde nivået i bassenget på Åndalsnes. I tillegg er det nokså høyt forbruk og det er mye folk i kommunen, sier teknisk vakt i Rauma kommune til Åndalsnes Avis.

I meldingen opplyser kommunen om at kommunen umiddelbart innfører forbud mot hagevanning og unødig bruk av vann til kommunen har fått kontroll på lekkasjen.

– Vi ønsker å eliminere bort hagevanning og liknende, slik at vi har kapasitet til brannressurser og drikkevann. Vi er i full gang med å lete etter feilen, men den er ikke så enkel å finne, sier teknisk vakt.

I meldingen står det videre at «om feilen ikke blir funnet i løpet av dagen eller kvelden, blir det utført sonestenging for å prøve å lokalisere feilen, og i den forbindelse vil det bli korte stopp i vanntilførsel og ustabilt trykk.»

– Per nå er vi avhengige av synsobservasjoner og vi vil ikke stenge ned sonene på dagtid. Det er mye folk over hele kommunen og vi klarer ikke å danne oss et bilde. Om vi ikke finner feilen nå, vil vi jobbe videre i kveld og natt når det er minst forbruk, sier teknisk vakt og sier at det per nå ikke er noen som har ringt inn med observasjoner.

Kommunen oppfordrer beboere til å melde til teknisk vakt om observasjoner av vannlekkasjer. Forbudet gjelder til ny melding er sendt ut.