Romsdal Tindegruppe eneste lokale mottaker av midler

Gjennom stimuleringsordningen for kulturliv deler Møre og Romsdal fylkeskommune ut midler til det frivillige kulturlivet. Her har Romsdal Tindegruppe mottatt midler til to tiltak.

Klatring er en sport som blir mer og mer populær. Her er det familievennlige klatrefeltet ved Helveten under Nesaksla som Romsdal Tindegruppe har tilrettelagt. Bildet er tatt under utbyggingen av klatrefeltet.  Foto: Ragnhild Bakke

Nyheter

De to tiltakene Romsdal Tindegruppe har fått midler til, er en høstleir for barn og regionale klatresamlinger mellom klubbene i Møre og Romsdal.