– Vi ønsker ikke slikt griseri langs veiene

Flere fikk kjøreforbud etter avrenning av fiskevann.
Nyheter

Statens vegvesen gjennomførte kontroll ved Romsdalen kontrollstasjon fredag kveld og lørdag formiddag. Totalt var det 91 tunge kjøretøy over kontrollplassen. Antall kontrollerte tunge kjøretøy var 24, mens antallet lette kjøretøy var 22.