La fram prognose for året - ligger an til ni millioner i overforbruk

Rauma kommune har klart å få ned driftsnivået, men prognosen er likevel et merforbruk på ni millioner kroner i år.

Økonomi: Økonomisituasjonen var et stort tema i onsdagens formannskapsmøte. Foto: Stine Vandevjen Olsen 

Nyheter

– Flere av tiltakene vedtatt i budsjett og økonomiplan i desember er satt i kraft, men de siste åtte plassene i langtidsinstitusjon er forsinket, og det er krevende å ta ned nivået i hjemmebasert omsorg. Et null-utbytte fra Rauma Energi virker direkte inn på prognosen, og utgjør fem millioner av forventet merforbruk, forklarer kommunedirektør Toril Hovdenak i sakspapirene til formannskapet onsdag, der status for økonomisituasjonen var tema.