Vil jobbe for å etablere sosial arena for ungdom - ansetter i prosjektstilling

Kommunen satser på rusforebyggende tiltak i ungdomsskole.

Rauma kommune er i ferd med å ansatte en person i en prosjektstilling til tidlig innsats innenfor psykisk helse- med fokus på barn, unge og rus. Vedkommende skal i første omgang samarbeide med én ungdomsskole. Om det blir Åndalsnes ungdomsskole, eller en av de to andre ungdomsskolene i kommunen, er ikke ennå avgjort.   Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Kommunepsykolog Lisbet Riecke bruker mye tid på å forsøke å skaffe statlige midler til ulike prosjektstillinger til psykiatri-tilbudet i kommunen. Det har gitt resultat, og nå rekrutterer hun til en prosjektstilling til tidlig innsats innenfor psykisk helse- med fokus på barn, unge og rus. Riecke tror denne prosjektstillingen, som er tenkt i første omgang å samarbeide med én ungdomsskole, blir en fin forlengelse av prosjektstillingen som Anita Tokle startet i rett før jul, på Rauma videregående.