– Det har vært tøft og trist, men nå omstiller vi til å tenke nytt og annerledes

Psykiatri-tjenestene i kommunen opplevde voldsomme kutt. – Vi skal kanskje gjøre litt mindre, men det vi skal gjøre skal vi gjøre godt, sier kommunepsykologen.

Lisbet Riecke er psykolog i Rauma kommune. Anita Tokle er prosjektleder. Begge har tro på at tross utfordrende omstilling, så vil kommunepsykiatrien bli en god tjeneste.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Psykiatritjenestene i kommunen er i likhet med andre kommunale tjenester, hardt rammet av den vanskelige økonomiske situasjonen som Rauma kommune er i. Kommunen havnet nylig offisielt igjen på Robek-lista, og er dermed underlagt statlig kontroll. Lisbet Riecke har jobbet som psykolog i Rauma kommune i om lag syv år. Hun forteller at kommunen den siste tida har kuttet cirka seks og en halv stilling i tjenesteområdet. Selv sitter hun alene igjen, fra et team på opprinnelig fem.