Soleim og kvinneforumet fikk gjennomslag - Høyre vil prioritere kvinnesykdommer

Høyre vedtok vedtatt å utvikle flere pakkeforløp for å gi pasientene mer helhetlig behandling og prioritere kvinnesykdommer spesielt i dette arbeidet.

Renate Soleim og Britt Janne Tennøy i Møre og Romsdal Høyres kvinneforum mener kvinners helse må forskes mer på.   Foto: Privat

Nyheter

Forslaget fra Høyres kvinneforum falt først med knappest mulig margin. Én stemme skilte de som var for og mot. Men som følge av stemmekluss, ble punktet tatt opp til ny avstemming på Høyres digitale landsmøte lørdag.