Staten tilbyr under halvparten av bøndenes krav

Staten tilbyr en ramme på 962 millioner kroner i jordbruksforhandlingene.

Staten legger frem sitt tilbud til bøndene. Forhandlingsleder Viil Søyland (i midten) presenterer tilbudet. Tilstede er også leder i Norsk bondelag, Las Petter Bartnes (t.v.) og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (t.h.)  Foto: Torstein Bøe/NTB

Nyheter

Det er langt lavere enn bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner.