Må tenke kreativt for å kunne få utvide med flere hytter

Lars Kroken håper å kunne få sette opp åtte nye mobile hytter på Setnes.

Det er i området til venstre for disse fire hyttene, at Lars Kroken ønsker å sette opp ytterligere åtte enkle hytter.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Planutvalget har allerede godkjent søknaden fra Lars Kroken om å få sette opp åtte nye mobile hytter i randsonen av dyrkamarka på Setnes. Men i vedtaket er det satt noen forutsetninger om avstand til randsonen, forutsetninger som Kroken mener ikke er forenelig med gjennomføring av planene. Hans klage på vedtaket skal etter planen behandles i planutvalget 6. mai.