Dette er planen for den gamle barnehagen

Kommunen går for å selge gamle Måndalen barnehage.

Arbeidet med nye Måndalen barnehage er godt i gang og skal etter planen overleveres til kommunen i høst. Når ny barnehage er på plass, ønsker kommunen å selge den gamle barnehagen og tomta.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

Rauma kommunestyre vedtok i 2018 å bygge ny barnehage ved eksisterende lokasjon i Måndalen, og samtidig starte en reguleringsprosess i området. I 2019 ble reguleringsplanen vedtatt, der eksisterende barnehagetomt ble regulert til boligformål.