Vil bidra til bedre vilkår for bøndene

Årets jordbruksoppgjør nærmer seg og den økonomiske situasjonen i landbruket er et av hovedpoengene man vil endre på.

Anna Håland Berget mener inntekten til bøndene er for lav i forhold til arbeidsinnsatsen.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Anna Håland Berget, Rauma, er valgt til ny nestleder i Møre og Romsdal Bondelag. Det ble klart under fylkesårsmøtet, som ble avholdt digitalt 5. mars, og samlet over 60 utsendinger fra lokale Bondelag og inviterte gjester.