Disse lokale veistrekningene får nytt asfaltdekke

Nå skal 1000 km riksvei få ny asfalt

Måndalstunnelen får nytt asfaltdekke.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

– Gode veier med et godt veigrep er viktig både for fremkommeligheten og for trafikksikkerheten. Videre er det viktig å utbedre og ta vare på de veiene vi allerede har. Når vi nå ruller vi ut nesten 1 million tonn asfalt på riksveier over hele landet, er det i tillegg en mer klimavennlig asfalt enn tidligere som blir brukt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.