Innhentet bil på Verma

Statens vegvesen hadde kontroll av tunge kjøretøy i Romsdalen mandag kveld og tirsdag formiddag.

Kontroll: Statens vegvesen har nok en gang gjennomført kontroll av tunge kjøretøy i Romsdalen. Arkivfoto: Per-Kristian Bratteng 

Nyheter

Ett utenlandsk vogntog unnlot å stoppe da Vegvesenet hadde kontroll ved Marstein kontrollstasjon mandag kveld. Denne bilen ble derimot innhentet av kontrollørene på Verma og ble tatt med tilbake til Marstein. 59 tunge kjøretøy ble kontrollert og Vegvesenet opplyser at hele 34 kjøretøy fikk skriftlige mangler. Av disse fikk to vektgebyr. Ett vogntog fikk kjøreforbud på grunn av avrenning av isvann fra kjøretøyet og en sjåfør fikk pålegg om å fjerne store mengder snø fra taket før videre kjøring ble tillatt. Vegvesenet opplyser videre at seks førere fikk kjøreforbud for ikke å ha tilstrekkelig sikt og en fører fikk skriftlig mangel knyttet til farlig gods. To fikk dessuten kjøreforbud på grunn av mangelfull lastsikring.