Går for løsning der husa på gården må bort

Statens vegvesen vil innen 18. mai fremme alternativ 4 som planforslag for ny E136 på Flatmark. Forslaget innebærer at begge husene til Synnøve og Per Bersås på Nordre Flatmark må løses inn.
Nyheter

Vegvesenet har utarbeidet fire alternativer til ny vegtrasé forbi Flatmark på den 8,3 kilometer lange strekningen Flatmark-Monge-Marstein. Overfor Åndalsnes Avis bekrefter prosjektleder Rolf Arne Hamre at Statens vegvesen like i forkant av et møte med Rauma kommune den 22. mars besluttet å gå for alternativ 4. Det begrunnes med kostnader og såkalte ikke prissatte konsekvenser.