Ligger an til svært lave fødselstall i Rauma

Alt tyder på at det i 2021 blir tidenes laveste fødselstall.
Nyheter

– Jeg vet ikke om jeg har så lyst til å dele disse tallene med deg, sier Randi Bredal Malones ved Helsestasjonen i Rauma kommune. Hun sier det med et hjertesukk og vet at tallene hun per i dag har oversikt over, viser at vi trolig kommer til å få tidenes minste kull i Rauma kommune.