Nordveggen blir sekretariat for Kraftfondet

14 stemte for, mens 12 stemte mot løsningen.

Torsdagens møte gikk på Teams. Her ser vi Magnhild Vik, Torbjørn Bruaset, Per Vidar Kjølmoen og Lars Olav Hustad.  

Nyheter

Saken ble grundig debattert i formannskapet, og det ble en lang debatt også i kommunestyret.