Kraftig vind fra nordvest gir stor snøskredfare

Det er økende snøskredfare i Romsdalen.

Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. Varsom oppfordrer folk til å unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.  Foto: Varsom.no

Nyheter

Snøfallet det siste døgnet har ført til stor vindtransport av snø inn i leheng, som gir stor snøskredfare i Romsdalen.