Turfølge utløste skred på Måsvasstind

Fem skiløpere på topptur utløste skredet.
Nyheter

Politiet melder om at det har gått snøskred på sør/øst siden av Måsvasstind, ca 200 meter fra toppen.