Vil ha utvidet vannslipp fra mai til september

Formannskapet i Molde gir grønt lys for oppstart av revisjonen av konsesjonsvilkårene for Grytten Kraftanlegg.

Her stuper Austra-Mardøla utfor kanten og blir til Mardalsfossen. Dammen som stanser vannet det meste av året befinner seg til høyre for bildekanten.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

(driva.no) Hovedkravet fra Eikesdal bygdelag er få fossen tilbake slik den var før den omstridte utbyggingen i 1970. Svein Atle Roset (KrF) mener man snarest mulig bør gjøre et forsøk på å utvide sommerslippet i fossen fra 20. juni- 20. august til 20. mai - 20. september.