– Frykter år med utsettelser

Utbedringen av E136 gjennom Romsdal kan bli utsatt flere år. Ny E39 mellom Astad og Bjerkeset er ikke med i vegplanen fram til 2027. Dette er to av bekymringene ledelsen i fylkeskommunen vil legge fram når de møter Stortingets transportkomité etter påske.

Vil ha rask anleggsstart:- Jeg har blitt stadig mer overbevist om at hvis Nye Veier får oppdraget med å utbedre E136 gjennom Romsdalen, er det usikkert når anleggsarbeidene kommer i gang, sier samferdselspolitiker Kristin Sørheim. Bekymringene vil hun og ledelsen i fylkeskommunen legge fram for stortingspolitikerne.   Foto: Richard Nergaard, Romsdals Budstikke

Nyheter

(rbnett.no) – Jo mer jeg leser vedtektene for selskapet Nye Veier AS og innspillene som har kommet til Nasjonal transportplan, desto sikrere blir jeg på at vi ikke kan være trygg på at utbedringen av vegen gjennom Romsdalen vil skje raskt. Stortinget har jo ingen mulighet til å instruere Nye Veier om når anleggsarbeidene i Romsdal skal startes, sier Kristin Sørheim (Sp) som er leder for samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.