Årsrapporten for Visit Nordvest: Rauma troner på toppen

– Rauma utmerker seg med at det finnes mange forskjellige tilbud og ved at det er et stort spekter av aktivitetsmuligheter, sier daglig leder Torunn Dyrkorn i Visit Nordvest.

Unik mulighet: Reiselivssjef Torunn Dyrkorn viser til at det er attraksjoner i Rauma som kan vise til de beste besøkstallene i region Nordvest.   Foto: Bjørn Brunvoll, Romsdals Budstikke

Besøkstall er en god indikasjon på hvordan verdiskapingen i reiselivet har vært

Torunn Dyrkorn
Nyheter

Årsrapporten for Visit Nordvest er offentliggjort og viser til et år i reiselivet i vår region som ikke ble slik mange hadde tenkt. Rapporten viser med all mulig tydelighet at mange har opplevd 2020 som et overraskende godt år, mens andre har hatt betydelig nedgang på besøk om omsetning.