Drømmeforhold på 700 meters høyde

Den nye turistattraksjonen er godt i rute til åpningsdagen.

Restaurantbygget begynner å ta form. Innen 14 dager målet at bygget skal være helt tett og at man skal begynne å montere vinduer, dører og slike ting.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

På toppen av Nesaksla bygges det som kommer til å bli Raumas neste, store turistattraksjon. Arbeidet med gondolen er godt i gang og på 700 meters høyde jobbes det intensivt med å sette opp restaurant og selve gondolen.